احمد قدیری

احمد قدیری

پرودگارم! توفیق ده جز برای تو ننویسم و جز تو ملاک و معیاری بر ارزش گذاری نگاشته هایم نداشته باشم

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

* به قلم دکتر محمد حبیبی مجنده، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید:

تصویب تمدید قانون تحریم های ایران در مجلس نمایندگان و مجلس سنای ایالات متحده را نمی توان به خودی خود نقض برجام دانست. روشن است که "نقض" برجام هنگامی رخ می دهد که یکی از طرف ها مطابق تعهداتی که در برجام دارد رفتار نکند. باید دید ایالات متحده در برجام دقیقاً چه تعهداتی بر دوش دارد. اگر رفتار این کشور مطابق این تعهدات نباشد برجام را نقض کرده است.  

آلفونس داماتو، سناتور وقت مجلس سنا در سپتامبر سال 1995 طرحی برای تحریم صادرات فناوری انرژی از سوی شرکتهای خارجی به ایران ارائه داد. در نسخه اصلاحی که به تصویب سنا رسید تحریم سرمایه گذاری در بخش انرژی صورت گرفت و علاوه بر ایران، لیبی هم مشمول تحریم شد. این قانون در سال 2006 نسبت به کشور لیبی خاتمه یافت و نام آن به قانون تحریمهای ایران (Iran Sanctions Act) تغییر کرد و در گذر زمان دایره تحریم های آن توسعه و گسترش یافت. این قانون پیچیده و مفصل، عمدتاً، شرکت هایی که بیش از 20 میلیون دلار در یک سال در بخش انرژی ایران سرمایه گذاری می کنند را مجازات و همچنین فروش سلاح شیمیایی، بیولوژیکی یا هسته ای یا فناوری های مرتبط یا تعداد و انواع بی ثبات کننده سلاح پیشرفته متعارف را ممنوع میکند.

در "برنامه جامع اقدام مشترک" (برجام) تعهدات ایران، اتحادیه اروپا و ایالات متحده به طور تفصیلی بیان شده و در خصوص قطعنامه های تحریمی شورای امنیت تعیین تکلیف شده است. در این سند تعهدات ایالات متحده به طور کلی در بند 21 گفته شده است: "ایالات متحده اجرای تحریم های مشخص شده در ضمیمه 2 ... را متوقف خواهد ساخت ..." (The United States will cease the application … of the sanctions specified in Annex II …). قسمتهای 9 تا 12 این بند در واقع حوزه هایی است که در قانون تحریم های ایران جای دارد.

در قسمت 19 این بند، لغو دستورهای اجرایی 13574، 13590، 13622، و 13645 و بخش های 7-5 و 15 دستور اجرایی 13628 به عنوان تعهد ایالات متحده ذکر شده است. بند 22 برجام هم تعهدات ایالات متحده در خصوص اجاز فروش هواپیمای مسافری تجاری و قطعات و خدمات مرتبط به ایران؛ اجازه دادن به اشخاص غیرآمریکایی تحت مالکیت یا کنترل شخص آمریکایی به انجام فعالیت هایی با ایران در سازگای با برجام؛ و اجازه دادن به واردات فرش و مواد غذایی ایران به ایالات متحده را بیان می دارد. در بند 23 هم ایالات متحده متعهد شده است پس از هشت سال از روز تصویب برجام یا جمع بندی کلی تر آژانس مبنی بر صلح آمیز بودن همه مواد هسته ای در ایران (هر کدام که زودتر بود)، به دنبال عملی تقنینی مقتضی برای لغو یا اصلاح برای ترتیب اثر دادن به لغو تحریم های مصرح در ضمیمه 2 در زمینه تملک کالاها و خدمات مرتبط با هسته ای برای فعالیت های منظور شده در برجام خواهد بود. در بند 26 نیز ایالات متحده ملزم شده است از ارائه مجدد یا وضع مجدد تحریم های مصرح در ضمیمه 2 خودداری ورزد و از وضع تحریم های جدید مرتبط با هسته ای اجتناب کند.

رئیس جمهور ایالات متحده پس از اجرایی شدن برجام طی دستور اجرایی 13716 در 16 ژانویه 2016 دستورهای اجرایی را که مطابق برجام باید لغو میشد لغو نمود. بنابراین:

1. تعهد ایالات متحده مطابق برجام این است که اجرای بخشهای مهم قانون تحریم های ایران را متوقف کند. برجام تعهدی بر این کشور برای توقف اجرای بخش های دیگر این قانون وضع نمی کند. ایالات متحده در برجام متعهد به لغو این قانون نیست. به همین دلیل این قانون بعد از اجرایی شدن برجام تاکنون برجا بوده است. 

2. در حال حاضر با دستور اجرایی رئیس جمهور اجرای بخش هایی از قانون تحریم های ایران که باید مطابق برجام از اجرا باز بماند، متوقف شده است.

3. ایالات متحده در صورتی ناقض تعهدات خود مطابق برجام عمل خواهد کرد که بخش های متوقف شده قانون تحریم های ایران را از حالت توقف خارج سازد و دستور اجرای آنها را بدهد. صرف تصویب تمدید این قانون نقض برجام نخواهد بود.

و اما پرسش کلیدی و راهگشا در سنجش مصوبه کنگره ایالات متحده، برساخته از مجلس نمایندگان و مجلس سنا، از نگاه تعهدات این کشور در "برجام" این است که این مصوبه "تمدید" قانون موجود درحال انقضا یا وضع "قانون جدید" است. شاید بپرسید بهره جویی از واژه "تمدید" یا عبارت "قانون جدید" چه تفاوت می کند و مگر جز این است که آن چه اهمیت دارد محتوا و مفاد مصوبه است. باید گفت از قضا محتوا و مفاد مصوبه چیزی جز استمراربخشیدن به وضعیت موجود و افزودن بر عمر قانونی که بیست سال پیش تصویب شده و بارها اصلاح و تمدید شده نیست. 

حرکت ضد ایرانی کنگره اگر محتوایی تازه می داشت باید مقرراتی تازه می آورد نه آن که قانون موجود را بی کم و کاست و بدون افزودن یا کاستن یک واژه از خطر انقضا برهاند. در پایگاه اینترنتی سنا، در نام مصوبه کنگره، در هر جا که از مصوبه سخن می رود، واژه "تمدید" بکار رفته است.

پرسشی که بی درنگ سبز می شود این است که مگر در "برنامه جامع اقدام مشترک" یا "برجام" که پایان دهنده بحران پرونده هسته ای ایران پس از بیش از ده سال و در پی مذاکرات توان فرسا، پیچیده و دراز بود ایالات متحده نپذیرفته بود تحریم های هسته ای را لغو کند. باید گفت تعهد این کشور در برجام، توقف اجرا، (cease the application) و نه لغو، بخش های مهم، و نه کل، تحریم های مقرر در قانون تحریم های ایران که تمدید شده، است.

به زبان دیگر، تعهد آمریکا در برجام این نبود که کل این قانون و قانون های دیگر را از ریشه برکند و به زندگی آنها پایان دهد؛ چون اگر چنین بود وجود این قانون تا به امروز ناقض تعهد این کشور می بود؛ بلکه در بند ٢١ به روشنی آمده است که ایالات متحده اجرای تحریم های مشخص شده در پیوست دوم برجام را متوقف خواهد ساخت و ضمن برشمردن حوزه های تحریمی که اجرای آنها باید متوقف شود (که حوزه های ذکر شده در قسمت های ٩ تا ١٢ به حوزه های تحت شمول قانون تحریم های ایران یعنی تحریم بخش های انرژی و پتروشیمی برمی گردد) در قسمت ١٩ لغو دستورهای اجرایی ١٣٥٧٤، ١٣٥٩٠، ١٣٦٢٢، و ١٣٦٤٥ از تعهدات ایالات متحده شمرده شده است.

اوباما در اجرای همین تعهد با دستور اجرایی ١٣٧١٦ به تاریخ ١٦ ژانویه ٢٠١٦ (٢٦ دی ١٣٩٤) دستورهای اجرایی یاد شده را لغو نمود و اجرای تحریم های موضوع تعهدات برجام را متوقف ساخت. 

بنابرای، وضعیت فعلی قانون تحریم های ایران این است که بخش های مشخص شده این قانون در پیوست دوم برجام یعنی بخش های ٥(الف)٧، ٥(الف)(١) – (٢) و (٤)-(٨)، ٥(الف)(٣) با دستور اجرایی رئیس جمهور از اجرا بازمانده است.

از این رو، وقتی کنگره قانون تحریم های ایران را "تمدید" می کند یعنی وضعیت موجود را دوام بخشیده و چارچوب فعلی را برای ده سال دیگر برپا داشته است. توقف اجرای تحریم های مشمول تعهد ایالات متحده در برجام بخشی از این چارچوب است. به این ترتیب حتی امضا و تایید مصوبه کنگره به معنای لغو دستور اجرایی ١٣٧١٦ نخواهد بود بلکه به معنای حفظ وضع موجود است. البته چنان چه رئیس جمهور آمریکا دستور اجرایی تازه ای صادر کند و بخش های متوقف شده این قانون را فعال سازد بی تردید تعهد این کشور مطابق برجام و نیز قطعنامه شورای امنیت را "نقض" کرده است. 

و همین نکته ی روشن است که بر بسیاری، در میانشان بزرگان و گردانندگان کشور، پوشیده مانده و آنان را به داوری شتابزده واداشته است. البته جای شگفتی نیست؛ غوغازیستان واقعیت بدیهی را واژگونه ساخته و بر اسب مراد می تازند و از این که بزرگان را دست بسته فضای غبارآلود خودساخته کرده اند تا بر طبل "نقض" برجام بکوبند سرمست اند.

برخی از آنان که نوشته پیشین بنده را خوانده بودند خرده گرفتند که وقتی این همه، از صدر تا ذیل، به "نقض" برجام زبان می گشایند چرا شما می گویید برجام "نقض نشده" است؟! اما آیا هیاهو و فضاسازی واقعیت را "قلب" می کند؟ 

جای این پرسش نیست که چرا هیچ یک از طرفهای برجام مصوبه کنگره آمریکا را "نقض" برجام ندانسته اند. مگر نقض برجام، نقض قطعنامه شورای امنیت نیست؟ پس چرا صدایی از این شورا برنمی خیزد؟ اگر قانون جدیدی وضع شده تا تحریم های متوقف شده را بازگرداند چرا به سازوکار حل اختلاف در برجام متوسل نمی شویم تا با منطق و استدلال خود جهانیان را به پیمان شکنی ایالات متحده آگاه کنیم؟ چرا یکی از اعضای تیم مذاکره کننده و به ویژه تیم حقوقی مقاله یا بیانیه ای نمی دهد و با استدلال، "نقض" برجام را آفتابی نمی کند؟ پاسخ همه این پرسشها این است که واقعیت همان است که در این نوشته آمد.


* ملاحظات از اینجانب، احمد قدیری:

به موازات تصدیق فرمایشات استاد گرامی، جناب آقای دکتر حبیبی، در اینکه اقدام آمریکایی ها مصداق نقض برجام نیست، تأکید می کنم که باید به حال ملتی گریست که مذاکره کنندگانش:

1- خلاف نص صریح برجام و با وجود 23 بار تکرار لفظ "تعلیق" رسما ادعا می کنند در هیچ جای برجام تعلیق نیامده.

2- عدم تمدید ISA را در معاهده ای بین المللی به اتکای قول و قرارهای شفاهی دشمن وعده می دهند.

3- قبل از برجام از رفع تمام مشکلات کشور سخن می گویند و پس از امضای برجام نیز، خلاف متن آن، از لغو بالمره و یکپارچه‌ی همه‌ی تحریم ها سخن می گویند.

4- به دلیل وجود "مکانیزم ماشه" حتی نمی توانند مدعی تخلف نقض تعهدات حریف باشند تا مبادا تمام تحریم های شورای امنیت یکباره بر نگردد.

نظرات (۱۶)

 • رضا زاکانی
 • برای خوشحالی ما کاری نکنید برای رضای خدا کار کنید.
  برجام هیچ مشکلی نداشته؟!که بخواهیم از حفره های آن استفاده کنیم؟!
  نظر اول خودتونو با نظر دوم قیاس کنید.شاید خودتونم به تناقض پی ببرید.
 • قدیری کوچک :پرودگارم! توفیق بده جز برای تو ننویسم
 • اقای قدیر ی نزدیک به چهل سال گذشت و دیدیم که با جملات مذهبی چه کردند بر زندگی ما ..و امروز هم می شنویم که شما فقط با خدا معامله می کنی .ولی کاری به بنده خدا که ما باشیم ندارید .چشمانت به درد مردم بسته است  .اما با خدا گفتگو دارید . به دنبال راه پدر سخنرانی می کنی .برای کسانی که اختلافی فکری با شما ندارند .انها هم مثل شما والدین انقلابی داشتند .انها هم می بینند ولی چیزی دیگر می گویند .امروز خرابی ها زیاد است پدر شما در مورد توهم در امد نفت کتاب نوشته .چرا شوروی سابق بر اثر کاهش در امد نفت متلاشی شد اما برای ما فقط توهمه ؟چه هدفی دارید ؟اخرش چیست ؟ایا دنیا خواستار بشریست که چشمش بسته ؟و مردم دنیا انقلاب می کنند و شما بری برای انها از فتنه بگی ؟
  پاسخ:
  برای احترام به مخاطبان و رعایت شانیت این درگاه، پاسخی به شما نمی دهم، به اندازه ی کافی این قبیل اظهارات را از رانندگان تاکسی شنیده ام، واقعا حوصله ی پاسخ به مطالبی که فرد از فیس بوک و تاکسی شنیده و اینجا پس می دهد ندارم. قدری تعمق و مطالعه کنید، ان شا الله به نتیجه می رسید.
 • احمد قدیری: دکتر احمدی نژاد راه حل گرانی و مشکلات را می داند !
 • ام اول، ورود دلار به کانال 900 تومان

  احمدی‌نژاد از همان زمانی که به عنوان رییس دولت نهم انتخاب شد، روند افزایشی نرخ دلار آغاز شد؛ به طوری که در حالی که دلار در کانال 800 تومان بالا و پایین می‌شد، به یک‌باره پس از انتخابات وارد کانال 900 تومان شد.

  براساس گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت ارز در بازار آزاد، در سه فصل پایانی سال 1384 نرخ دلار به یک‌باره از 898 تومان در خردادماه به 915 تومان در اسفندماه افزایش یافت. بر این اساس، به طور متوسط هر دلار آمریکا در تیرماه 900 تومان، مردادماه 902 تومان، شهریورماه 903 تومان، مهرماه 905 تومان، آبان‌ماه 908 تومان، آذرماه 909 تومان، دی‌ماه 910 تومان، بهمن‌ماه 913 تومان و اسفندماه 915 تومان قیمت داشت.

  رشد 9.1 درصدی نرخ دلار در دولت اول احمدی‌نژاد

  از سوی دیگر، بررسی روند افزایشی نرخ دلار طی سال‌های 1384 تا 1388 نشان می‌دهد که طی این مدت 4 سال، نرخ دلار تا خردادماه 1388 به حدود 980 تومان افزایش پیدا کرد. تفاوت نرخ دلار در خردادماه 1388 با خردادماه 1384، نشان از رشد 9.1 درصدی نرخ دلار در دولت اول محمود احمدی‌نژاد دارد.

  براساس گزارش ماهانه بانک مرکزی، متوسط نرخ دلار در خردادماه‌ 1385، 1386 و 1387 نیز به ترتیب 917 تومان، 930 تومان و 932 بوده است.

  همراهی دولت دوم احمدی‌نژاد با رشد 265.2 درصدی نرخ دلار

  اگرچه تغییر و تحولات بازار ارز در دولت اول احمدی‌نژاد از رشد اندک قیمت دلار حکایت دارد، اما بررسی قیمت‌ها در دولت دوم وی، بیانگر رشد 265.2 قیمت دلار است. طبق گزارش بانک مرکزی، نرخ دلار در خردادماه سال 1388 و در زمان انتخابات دولت دهم به طور متوسط 980 تومان بود که این رقم در خردادماه سال 1392 به 3579 تومان افزایش یافت. به عبارتی، در دوره چهار ساله دوم ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، نرخ دلار 265.2 درصد افزایش پیدا کرد.

  پاسخ:
  همین قدر برایت بس که تورم در اوج سازندگی با تورم در اوج رکود فرق دارد. الان تورم و گرانی داریم در عین رکود و بیکاری!
 • اول دیوار سفارت سپس اعتراض به کاهش اخترام به پاسپورت !
 • قدیری :
  اسپورت ایرانی هم در زمان روحانی و به دستور اوباما و اکنون ترامپ به غایت (بوق) شده! از عدم صدور جواز ویزا برای ایرانیان (طرح ترامپ) تا عدم اجازه ی ورود بدون ویزا برای کشورهای ثالثی که در 5 سال اخیر به ایران آمده باشند (طرح اوباما)


  چطوره  مشکلات پایان ناپذیری که اصول گرایان و تندروا برایمان درست کردن رابه اصلاح طلبان و معتدلین نسبت دهیم .اسانترین راه ......تکرار و تکرار است تا همه مغزشان شستشو شود .مثلا انقدر بگوییم در دوران دولت فعلی جلوی ویزا را گرفتند تا مردم فراموش کنند چه کسانی علنا به غرب هشدار می دهند وفرزند چه کسانی از دیوار سفارتها بالا می روند .
  پاسخ:
  اولا کسانی که اول بار از دیوار سفارت بالا رفتند، امثال اصغر زاده و ابتکار اند که امروز مدعی اصلاح طلبی و خواهان روابط بلا آمریکان
  ثانیا زمان خاتمی بعد از پروژه ی گفتگوی تمدن ها، ایران محور شرارت شد و زمان روحانی ایران کلا ممنون الورود شد به آمریکا و سفیر ایران در سازمان ملل را راه ندادند و دانشجویان ایرانی را اخراج کردند و در دیدار های دو جانبه لنگ ها را به سو و صورت روحانی دراز کردند و ایران را بعد از برجام تحریم و تمدید کردند و قبل از آن ایران را به حمله ی "اتمی" تهدید کردند اما کلا همه تقصیر اصولگرایان است!
  چرا این رفتار ها از سوی غربف همان زمان اصولگرایان نشد؟ مگر غربی ها مریضند که پاسخ دولتی را به دولت دیگری بدهند؟!
  پاسخ این است که هرچقدر عقب نشینی کنی، دشمن همان قدر جلو می آید.
  بد نیست به اظهارات روحانی، خاتمی و هاشمی در دهه ی شصت نگاهی بیاندازید تا ببینید نتیجه ی افراط آن روز، تفریط امروز است.
  پیش از این حوصله و فرصت پاسخ به شبهات شما را ندارم. برای آخرین بار: موفق باشید 
 • رکورد افزایش قیمت مسکن در دولت دکتر احمدی نژاد قدیری ابیانه :خیر حرف در اوردند !!
 •  قدیری :قیمت مسکن هیچ گاه 5 برابر نشد...اشاره به دوران دولت دکتر احمدی نژاد 


  اقای قدیری عزیز بخوانید :
   بر اساس گزارش وزارت مسکن (منتشر شده در تابستان 1385)، در بهار 1384 یعنی تنها چند ماه پیش از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد با شعار عدالت، متوسط قیمت یک مترمربع مسکن آپارتمانی در شهر تهران معادل 587 هزار تومان بود.  همچنین در این گزارش اشاره شده که بالاترین متوسط قیمت معامله شده در بهار 1384 مربوط به منطقه 3 و با قیمت یک میلیون و 74 هزار تومان و کمترین قیمت متوسط معامله شده نیز در منطقه 20 با 347 هزار تومان تعلق داشت.

  این اعداد برای کسانی که امروز این سطور را می بینند چیزی شبیه شوخی است چون در حال حاضر بعد از گذشت 8 سال از دولت محمود احمدی نژاد قیمت مسکن 6 تا 10 برابر این اعداد است که برای یک دولت می توان آن را رکورد محسوب کرد.

  متن بالا  را بخوانید اپارتمان  16 میلیونی به قیمت 120 میلیون رسید این را خودم یادم هست چگونه منکر تاریخ  ها هستید ؟ایا برایتان مهم هست عبرت گرفتن از تاریخ ؟

  پاسخ:
  همین قدر برایت بس که تورم در اوج سازندگی با تورم در اوج رکود فرق دارد.
  قیمت مسکن از ابتدای دولت نهم تا انتهای دولت دهم هیچ گاه 5 برابر نشد. مگر اینکه بازه ی مورد بررسی را از دو طرف افزایش دهید.
 • 262 درصد افزایش قیمت دلار و فقیر شدن ایرانیان
 • دوست من! کاهش ارزش پول ملی و رکورد زدن دلار به 4150 در این دولت بوده، آن هم بعد از برجام!

  دانشجوی دکترا از دیدن و تحلیل یک واقعه مسلم خود داری می کند.چرا ؟ ایا  منافع جناحی باعثش هست ؟ .در زمان دولت  قبلی افزایش سونامی وار قیمت دلار نبود ؟بخوانید:اگرچه تغییر و تحولات بازار ارز در دولت اول احمدی‌نژاد از رشد اندک قیمت دلار حکایت دارد، اما بررسی قیمت‌ها در دولت دوم وی، بیانگر رشد 265.2 قیمت دلار است. طبق گزارش بانک مرکزی، نرخ دلار در خردادماه سال 1388 و در زمان انتخابات دولت دهم به طور متوسط 980 تومان بود که این رقم در خردادماه سال 1392 به 3579 تومان افزایش یافت. به عبارتی، در دوره چهار ساله دوم ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، نرخ دلار 265.2 درصد افزایش پیدا کرد.
  پاسخ:
  همین قدر برایت بس که تورم در اوج سازندگی با تورم در اوج رکود فرق دارد.
  قیمت مسکن از ابتدای دولت نهم تا انتهای دولت دهم هیچ گاه 5 برابر نشد. مگر اینکه بازه ی مورد بررسی را از دو طرف افزایش دهید.
 • در گیری پایان ناپذیر بزرگترین دمکراسی
 • میزان اهانت ایران به آمریکا کم شده، شکی نیست، اما میزان فحش خوری دولت و کشور در دوران روحانی شدیدا افزایش یافته

  چانه زنی !ما توهین کمتری به امریکا کردیم !!!!!!!!! امروز دلواپسان از دیوار سفارت ها بالا می روند اما  به دولت روجانی ایراد می گیرند چرا اخترام پاسپورتمان اینچنین هست !؟
  پاسخ:
  اولا کسانی که اول بار از دیوار سفارت بالا رفتند، امثال اصغر زاده و ابتکار اند که امروز مدعی اصلاح طلبی و خواهان روابط بلا آمریکان
  ثانیا زمان خاتمی بعد از پروژه ی گفتگوی تمدن ها، ایران محور شرارت شد و زمان روحانی ایران کلا ممنون الورود شد به آمریکا و سفیر ایران در سازمان ملل را راه ندادند و دانشجویان ایرانی را اخراج کردند و در دیدار های دو جانبه لنگ ها را به سو و صورت روحانی دراز کردند و ایران را بعد از برجام تحریم و تمدید کردند و قبل از آن ایران را به حمله ی "اتمی" تهدید کردند اما کلا همه تقصیر اصولگرایان است!
  چرا این رفتار ها از سوی غربف همان زمان اصولگرایان نشد؟ مگر غربی ها مریضند که پاسخ دولتی را به دولت دیگری بدهند؟!
  پاسخ این است که هرچقدر عقب نشینی کنی، دشمن همان قدر جلو می آید.
  بد نیست به اظهارات روحانی، خاتمی و هاشمی در دهه ی شصت نگاهی بیاندازید تا ببینید نتیجه ی افراط آن روز، تفریط امروز است.
  پیش از این حوصله و فرصت پاسخ به شبهات شما را ندارم. برای آخرین بار: موفق باشید 
 • تحریم برای اعتراضات نه غنی سازی !
 • اسخ: 
  آغاز رکود در اواسط دولت دهم رخ داد که ناشی از تحریم های فلج کننده ی 1929 بود که خود عاملی داشت به نام فتنه 88 که طرح مصالحه ی اوباما با وساطت عمان و پذیرش غنای 20% را به تحریم فلج کننده تغییر داد.


  جناب قدیری  تخریمها برای فعالیت اتمی ما نبوده و برای اعتراصان مردم ما در سال 88 بود ؟شما قصد دارید  واقعیتهای مسلم که سند هم دارند و همه دنیا می دانند را تغییر دهید ؟

  پاسخ:
  برای احترام به مخاطبان و رعایت شانیت این درگاه، پاسخی به شما نمی دهم، به اندازه ی کافی این قبیل اظهارات را از رانندگان تاکسی شنیده ام، واقعا حوصله ی پاسخ به مطالبی که فرد از فیس بوک و تاکسی شنیده و اینجا پس می دهد ندارم. قدری تعمق و مطالعه کنید، ان شا الله به نتیجه می رسید.
 • رضا زاکانی
 • به نظرم مغلطه کاری میکنی مقاله ی جناب حبیبی رو با این مقاله مقایسه کنید روح و متن نداره تمدید تحریما خلاف برجامه اما به صورت غیر مستقیم در برخی بندا و به صورت مستقیم در برخی بندای دیگه
  پاسخ:
  برای خوشحالی شما: آمریکا برجام را نقض کرده و گرنه برجام هیچ خلا و مشکلی نداشته که بشود از حفره های آن استفاده کرد
  احمد قدیر ابیانه در مورد دکتر احمدی نژاد می نویسد :
  سه سال و نیم در معرض انبوه اتهامات دولت وقت و منتظر روز مناظره برای برگرداندن ورق و رسوایی کذابان باشی،
  عقب گرد سیاسی، رکود اقتصادی و واپس گرایی اجتماعی را ببینی و برایش راه حل داشته باشی،
  به هر شهر و استانی پا بگذاری و سیل حمایت ها را نظاره گر باشی،
  رقبایت از چپ و راست بر تو بتازند و آرزوی حذفت را داشته باشند و تو صبور باشی،


  اقای قدیری نوشتی که تاریخ برای عبرت گرفتن هست .ایا وضع اقتصادی بد و اغاز رکود اقتصادی در دوران دولت فعلی بود یا زمانیکه دکتر احمدی نژاد   در سخنرانیها  همه را تحقیر می کرد ؟
  در امد بالای نفت در ان زمان ما را فقیر تر کرد زیرا ایشون به جز تظاهرات مذهبی و انقلابی چیزی در چنته نداشتند .و در ضمن بسیار مغرور بودند 

  برای اولین بار تعدیل ها  در شرکتها شروع شد و هنوز ادامه دارد .اقتصاد ما برای سیاست خارجی ما و حضور در برخی مسایل تحریم شده .و این باعث رکود شده .در امد دولت ایران به دلیل عدم اجازه صادرات نفت پایین امد .
  اینها در زمان کدام دولت بود ؟
  از دید شما هر زمان که میزان اهانت های ما نسبت به دولتهای دیگر کمتر شود سیاست های ما عقب نشینی کرده !
  جناب دکتر احمدی نژاد زندگی ما را از میان برد .تصورم اینه که اختلاف جزیی شما با پدرتان همین موضوع است .
  شما از فراموشکاری مردم ایران به خوبی  سود می برید .اما بعید است  بتوانید منکر وقایع بتوانید بشوید انها تاریخ دارند .
  بسیاری از اصول گرایان امیدوار بودند که به کمک مقدسات دکتر احمدی نزاد حتی دنیا را مدیریت کند ! اما وقتی گند زده شد هر کدام بهانه ای گرفتند و حساب خود را جدا کردند .منجمله ابوی گرام شما .
  با چه استدلالی کسی را که زندگی ما را اتش زده را امید نجات می خوانید ؟
  در انتخابات 88 مردم ایران در سفارت خانه های خارجی صف کشیدند تا با رای خود ایشون را خانه نشین کنند اما ظاهرا موفق نشدیم و همه این جماعت 7 میلیون شد !!!!!!!!!!!!
  تاسف برای اینکه  می گویید ایشون راه حل دارند !!! شما بفرمایید راخ حل اسیبی که به اقتصاد زدند چیست ؟را حل کاهش ارزش پول ملی در زمان ایشان  اکنون به دست خود ایشون هست ؟ راه خل مسکنی که که قیمتش 5 برابر شد در دست خودشان هست ؟راه حل بیکاری  فرا
  گیر که در زمان ایشون شروع شد دست خودشان هست ؟راه خل تورم 40 درصدی را می دانند ؟ راه حل بی اعتبار شدن پاسپورت ایرانی را می داند که در زمان خودش بی اعتبار  شدیم ؟
  بچه گول می زنید ؟


  پاسخ:
  آغاز رکود در اواسط دولت دهم رخ داد که ناشی از تحریم های فلج کننده ی 1929 بود که خود عاملی داشت به نام فتنه 88 که طرح مصالحه ی اوباما با وساطت عمان و پذیرش غنای 20% را به تحریم فلج کننده تغییر داد.

  میانگین درآمد احمدی نژاد در 8 سال کمتر از میانگین درآمد روحانی در این سه سال بوده است.

  میزان اهانت ایران به آمریکا کم شده، شکی نیست، اما میزان فحش خوری دولت و کشور در دوران روحانی شدیدا افزایش یافته

  کسانی حافظه ی تاریخی ضعیفی دارند که یادشان رفت همین تیم زمان خاتمی در بیانیه ی سعد آباد همه چیز را داد و مطلقا هیچ نگرفت و اکنون دوباره تقریبا همه چیز را داد و به قول سیف باز تقریبا هیچ نگرفت

  تحلیل های شما در خصوص مواضع ابوی، و اختلاف یا اتفاق نظر بنده با ایشان خنده دار است! زحمت بکشید با خودشان در میان بگذارید!

  رای موسوی 13 میلیون بود! در حقش تقلب نکنید :)

  کسانی به زندگی شما آتش زدند که فقر و فساد و تبعیض را نهادینه کردند و به اتفاق خانواده تمام تلاششان بر تحریم ملت ایران بود (بگذریم، روحش شاد!)

  دوست من! کاهش ارزش پول ملی و رکورد زدن دلار به 4150 در این دولت بوده، آن هم بعد از برجام!
  قیمت مسکن هیچ گاه 5 برابر نشد
  بیشترین نرخ اشتغال در دولت قبل بود
  تورم هیچگاه 40 درصد نشد (جز در زمان هاشمی که به نزدیک 50 رسید)
  پاسپورت ایرانی هم در زمان روحانی و به دستور اوباما و اکنون ترامپ به غایت (بوق) شده! از عدم صدور جواز ویزا برای ایرانیان (طرح ترامپ) تا عدم اجازه ی ورود بدون ویزا برای کشورهای ثالثی که در 5 سال اخیر به ایران آمده باشند (طرح اوباما)

  اقراء:
  ahmadghadiri.ir/post/62
  ahmadghadiri.ir/post/55
  ahmadghadiri.ir/post/30
  و آیا اساسا ایران شرکت های آمریکایی را تحریم کرده از حضور و سرمایه گذاری یا آمریکا اتباع خود و دیگران را منع کرده از هر نوع سرمایه گذاری


  روزی از نماینده سابق مجلس پرسیدم که ایا می دانید تحریمها  مشکلات را برای مردم زیاد کرده ایشون خیلی با اعتماد به نفس فرمودند مگر ما نحریم کردیم ؟امریکا تحریم کرده !!!! الان هم شما می گویید مگر دولت ایران گفته که امریکاییها اینجا سرمایه گذاری نکنند .پس از برجام فرمانی صادر شد که حق واردات از امریکا به کسی داده نمی شود و مننوع است ورود اقلام مصرفی از انجا .
  خوب ما الان مسله بازداشت دو تابعیتی ها را داریم در فرودگاه  حال فکر کنید امنیت برای سرمایه گذار امریکا در اینحا وجود دارد ؟ ایا قادر است در ایران تردد کند ؟بار دیگر می پرسم ایا دوستانی که خودجوشاز سفارت ها بالا می روند  اجازه کاری را به یک امریکایی می دهند و این یعنی با چین یکی هستیم ؟
  شما سعی دارید شرایط ایران را عادی جلوه دهید و اثبات نمایید هر چه هست از طرف غربی است ! و  لی فکر نکنم قادر باشید چنین چیزی را انجام بدید .
  اقای کوچک زاده میکروفون را می گیرد و ابتدا ناسزا به دولت امریکا می گوید .این همان تایید اجازه دولت به انهاست برای کار ؟
  تا زمانی که مشکل مالی ندارید هر گز درک نمی کنید که چرا باید با دنیا ارتباط داشته باشیم و با انها گفتگو کنیم .

  پاسخ:
  هیچ دو تابعیتی ای بازداشت نمی شود! اخبار شما غلط و ناقص است! دو تابعیتی یعنی یک رگ ایرانی و یک رگ خارجی (تازه اگر فقط تابعیت خارجی اش اکتسابی نباشد و از بیخ و بن ایرانی) پس چطور است که خارجی مطلق دستگیر نمی شود اما دو تابعیتی بازداشت!!

  با ورود اقلام مصرفی از آمریکا که مصادیقش "برنج" و "خودروی پر مصرف" بود مخالف بودیم، نه واردات کالاهای سرمایه ای، خودروهای ساختمانی، اقلامی پزشکی، واردات کارخانه و تکنونلوژی و غیره، درکش سخت است؟!

  پسرم! من رو با مهدی هاشمی و دختر صفدر حسینی اشتباه گرفتی! مشکل مالی دارم، شدید، باور نداری شماره کارت بفرستم!
  1- از بیکاری شما متاسفم و متاسف تر که تیر را می بینید اما تیر انداز را خیر و از همین رو سنگ جریان و افراد فاسدی را به سینه می زنید که مسبب وضع امروز شمایند!

  دقیقا ایراد خودتان را به طرفتان نسبت می دهید .تیرانداز ماجرای بیکاری کارگران و کارمندان اصلاح طلبان نیستند انها همواره برای سعی در تامل بیشتر با دنیای خارج با اتهامات شما مواجه هستند و انزوای اقتصادی ما عامل بیکاریست چگونه انها را تیرانداز این ماجرا بدانم ؟
  همه می دانند که شما و نظیر شما از تمام منابع مدرن زندگی استفاده می کنید اما دشنام می دهید به سرچشمه ان .و مانع استفاده دیگران هستید . فساد وقتی پیش می اید که ادم های در گیر ان قدرت غیر پاسخگو دارند و این خصوصیات  اصول گرایان است ایا کار و شغل در دنیای مدرن در درهای بسته ایجاد می شود .چرا جوابی متناسب با سوادتان نمی دهید ؟و بسنده می کنید به جملات بسیار سطخی ؟
  شما بر اساس نیاز به قدرت بیشتر  خواستار پایان تسط جریان سیاسی مخالفتان هستید و انها را فتنه و عمله  خارجی و فاسد می خوانید .ولی نمی گویید چرا با درگیری با قدرت های اقتصادی دنیا و تهدید انها مثلا  ارزش پول ملی سقوط می کند و این  کارگران را فقیر تر می کند .
  ونزوئلا کشوریست که بر اساس اعتقادات شما درگیر هست نگاه کنید به وضع مردمش .
  پاسخ:
  شکل و محتوای گفتار شما آنقدر نازل است که شان خوانندگان خود نمی دانم پاسخ دهم.
  اگر قدری قرص اعصاب خوردید و آرام شدبد نگاهی بندازید به نقش عوامل اصلاح طلب در اختلاس های نجومی و تلاش برای تحریم ها، البته اگر این دو عامل را در گرفتاری اقتصادی کشور و زندگی شخصی خودتان دخیل می دانید.
  خوش باشید
  چین الگوی مناسبی است از انقلاب اقتصادی در عین چالش های سیاسی ای که با آمریکا دارد...

  چین شباهتی به ما ندارد .درست است به علت وجود حزب حاکم کمونیست با امریکا در تضاد هستند و گاهی چیزهایی می شنویم اما لازم نیست بگیم که در انزوا که نیست بلکه بسیاری از براندهای امریکایی در انجا کارخانه دارند .
  اگر در ایران چنین چیزی اتفاق بیافتد دلواپسان عزیز پایه های کارخانه را از جا در می اورند .چرا مثالی که بیشتر گمراه می کند بنده را می اورید ؟
  پاسخ:
  چین تا دیروز تضاد ایدوئولوژیک با آمریکا داشت، و اکنون موضوع رقابت اقتصادی هم بدان افزوده شده که در کلام رئیس جمهور جدید آمریکا به زدو و خورد اقتصادی رسیده است. ضمن آنکه در اکثر مسائل ژئو پلتیک نیز چین در برابر آمریکا قرار دارد و موضوع تایوان نیز داغ تر از همیشه شده است.
  پس تضاد و درگیری چین با آمریکا صرف عقیده نیست. همین امروز روسیه به دلیل عدم اجازه به آمریکا در تهاجم ژئو پلیتیک در موضوعات اوکراین و سوریه توسط آمریکا تحریم و تنبیه شد! 
  سرمایه گذاری مانعی ندارد، حتی از سوی آمریکا. بحث قدرت اعمال فشاری است که آمریکا به دلیل تضاد های عمیق _ایدئولوژیک و استراتژیک- با ایران دارد.
  آیا عقل سیاسی حکم می کند اهرم های اقتصادی را به دشمنی دهیم که تمام تلاشش افزایش تحریم های اقتصادی است؟!
  قطعا نباید اموری را که آمریکا قدرت "شل کن-سفت کن" دارد به آمریکا واگذار کرد که البته مصادیقش محدود است و موضوعیت ندارد و بیشتر بحث سیاسی است تا اقتصادی.
  و آیا اساسا ایران شرکت های آمریکایی را تحریم کرده از حضور و سرمایه گذاری یا آمریکا اتباع خود و دیگران را منع کرده از هر نوع سرمایه گذاری؟!
 • رضا زاکانی
 • http://www.meshkinsalam.ir/?p=30345


  http://www.mashreghnews.ir/fa/news/661261/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
  پاسخ:
  این مقالات عمدتا بر روح برجام تمرکز کرده اند که البته تا متن و مواد آن در خصوص موضوعی صراحت دارند، نوبت به روح آن نمی رسد.
  روح و مبنای برجام در موارد سکوت معاهده و جهت تفسیر کارایی دارد و ابزار ثانویه است.
  جناب قدیری نگرانی شما برای وجود اهرم فشار از امریکاییها درست اما چرا اجازه دادیم تحریمها شکل بگیره ؟کی مسول هست؟
  پاسخ:

  ahmadghadiri.ir/post/62
  ahmadghadiri.ir/post/55
  ahmadghadiri.ir/post/30
  با  گریستن موافقم .عده ای که در زندگیشان تحریم ها نقشی ندارد نظر می دهند و به صورت ابزار برای مقابله با اصلاح طلبان و دولت از ان استفاده می کنند .نه تنها راه حلی ندارند بلکه وقتی دولت دستشان هست انقدر هزینه به زندگی مردم تحمیل می کنند که اشک همه را در می اورند  پس از ان باید سالها کار کرد  که مسله  شاید جمع شود .سند که نمی خواد ؟در ضمن بشدت معتقدند که در انزوا می توانیم کشور را به جلو ببریم .در حالیکه مثالی نمی اورند از کشوری که چنین کرده و الان هم مردمش زندگی دارند .
  پاسخ:
  بخشی از پاسخ به دوستی دیگر را عینا اینجا تکرار می کنم:

  1- از بیکاری شما متاسفم و متاسف تر که تیر را می بینید اما تیر انداز را خیر و از همین رو سنگ جریان و افراد فاسدی را به سینه می زنید که مسبب وضع امروز شمایند!
  2- بنابر آمار های رسمی و متعدد، ساعات مفید کاری در ادارات ایران، به زور به نیم ساعت می رسد، پس منظور قشر زحمت کشی که 8 ساعت و بیشتر از آن را پر می کنند نیست. جالب است بدانید هاشمی نیز اخیرا گفته بود کارکنان نهاد ریاست جمهوری وقتشان را با جدول پر کردن حل می کنند.
  3- رشد اقتصادی غرب و شرق را در کنار بحران های بیکاری و پولی آنان ببینید. وضعیت بحرانی کنونی یونان و اسپانیا و نیز بدهی های سرسام آور آمریکا و ترکیه را مد نظر قرار دهید. چین الگوی مناسبی است از انقلاب اقتصادی در عین چالش های سیاسی ای که با آمریکا دارد. آیا می دانید اولین تحریم علیه ایران را انگلیس نسبت به صنعت نفت ایران پس از ملی شدن نفت وضع کرد؟! یعنی زمان شاه و دولت مصدق! با این وضع عقل سیاسی چه حکم می کند؟ گره زدن حیات اقتصادی به اراده و سرمایه ی دشمن "دین و آیین و آب و خاک" یا تقویت تولیدات اساسی و راهبردی داخلی در عین مراودات بازرگانی؟
  4- برای تان جالب نیست که واردات از چین در دولت یازدهم در تنها سال اول، بیش از مجموع 8 سال واردات دولت های نهم و دهم از چین بود؟ جالب نیست که ترکان توان تولید کشور را آبگوشت می نامد و آخوندی همان را هم به بیگانه می سپارد؟ یا اینکه وزیر کشاورزی رسما به وزیر صنعت و تجارت نامه می زد و گلایه می کند از واردات گندم در عین خود کفایی؟ از اختلاس های سریالی و نقش حسین فریدون می دانید؟ از 800 میلیارد اختلاس در بانک ملت تویط باند سرخه تا 8000 میلیارد دزدی از جیب معلمان و تغییر عنوان آن توسط رئیس جمهور و "وام معوق" نامیدن آن!
  همچون حقوق بگیران نجومی که به جای غارتگر بیت المال "ذخایر نظام" نامیده شدند! تا امثال شما سنگ مفسدان و مسببان تحریم ها را به سینه می زنید و فریب آدرس غلط آنان را می خورید کاری از پیش نمی توان برد. شما تنها قربانی سیاست های اقتصادی و باند بازی های مرفهان و مفسدان نیستید، طیف وسیعی بیکار شده اند علی رغم شعار و دروغ "عبور از رکود" و "وضعیت به سامان پسا برجام"!
  5- برای این چند مطلب را بخوانید شاید دیدتان را در خصوص بانیان تحریم ها و عاملان مفاسد کلان وسعت بخشد:
  ahmadghadiri.ir/post/62
  ahmadghadiri.ir/post/55
  ahmadghadiri.ir/post/30

  ارسال نظر

  نظر دادن تنها برای اعضای بیان ممکن است.
  اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.