احمد قدیری

احمد قدیری

پرودگارم! توفیق ده جز برای تو ننویسم و جز تو ملاک و معیاری بر ارزش گذاری نگاشته هایم نداشته باشم

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

جلیلی: مذاکره برای داد و ستد است. باید دید در مقابل امتیازاتی که دادیم در تحریم و قطعنامه ها چه گرفتیم.

در حوزه تحریم، ستانده ما توقف برخی تحریمها با امکان بازگشت فوری آنهاست.

غرب میگوید مسیر رسیدن به بمب را مسدود کردیم، اما در مقابل مسیر بازگشت تحریم باز است. این یعنی عدم توازن.

ضمیمه 5 برجام می گوید قوانین تحریمی اروپا فقط تعلیق شده و برخی حتی تا 8 سال دیگر تعلیق هم نمیشود.

طبق برجام، تحریم دانشگاه شریف، بهشتی و مالکاشتر تا 8 سال دیگر باقی بوده و پس از آن تنها تعلیق خواهد شد.

طبق برجام، بانک سپه، ملی، صادرات، انصار و مهر تا 8 سال دیگر باقی بوده و پس از آن تنها تعلیق خواهد شد.

اروپا قانون تحریم سویفت را تا 8 سال دیگر تعلیق هم نخواهد کرد.

برخی کارشناسان معتقدند تحریم سویفت پس از 8 سال هم تعلیق نخواهد شد.

طبق برجام، تحریم ریاست جمهوری، سازمان فضایی، سپاه، وزارت دفاع و پدافندغیرعامل تا 8 سال دیگر باقی بوده و پس از آن تنها تعلیق خواهد شد.

ساختار تحریم اروپا باقی مانده و تنها برخی تعلیق میشود. در مواردی بعد از 8 سال، قوانین تعلیق هم نمیشود.

تحریم امریکا حتی تعلیق هم نشده و تنها به صورت موقت، متوقف خواهد شد.

تحریم های اولیه، ایالتی و غیرهستهای باقی می ماند.

امریکا فقط متعهد به توقف موقت فرمان اجرایی رییس جمهور آن هم در صورتی که ثانویه و اقتصادی باشد شده است.

مطابق برجام، دولت آمریکا پس از 8 سال صرفا تعلیق تحریمها در کنگره را پیگیری خواهد کرد.

مطابق برجام، امریکا در قبال قانونی که بانک مرکزی را تحریم کرده بود تعهدی نداده است.

تحریم تراکنش و انتقالات دلاری کماکان برای اتباع و بانک ها باقی میماند. در این باره آمریکا تعهدی نداده است.

تحریم تراکنش نفتی مشمول لغو تحریم امریکا نخواهد شد.

مطابق برجام تحریم های اولیه هیچگاه لغو یا تعلیق نخواهد شد. یعنی شرکت های امریکایی تجارت کننده با ایران همیشه مشمول تحریم هستند.

دامنه تحریم های ثانویه بسیار محدود است، اگر شرکتی در امارات حداقل 50% سهامش در اختیار یک آمریکایی باشد باز هم تحریم هایش لغو نمی شود و تحریم اولیه محسوب می شود.

بر اساس قطعنامه 2231 تحریمهای موشکی، تسلیحاتی و اشاعه ای باقی می ماند.

قطعنامه 2231  قطعانمه میگوید، قطعنامه های قبل ملغی است اما در صورت اعتراض اعضا، تا 30 روز باید یک قطعنامه تصویب شود که آیا لغو تحریم ها ادامه دار باشد یا نه؟

در ژنو گفتند تمام تحریم ها برداشته شود، در لوزان تحریم های کمتری توافق شد اما در وین، تحریم های مالی و اقتصادی هم با یک اعتراض بازمیگردد.

دو ستانده، یکی تحریم و دومی بحث قطعنامه های شورای امنیت و خروج از بند41 بود، اما اکنون حداقل تا 10 سال در دستور کار شورای امنیت هستیم.

در 10 بخش از قطعنامه 2231 تصریح شده است که ایران ذیل بند 41 فصل 7 باقی می ماند.

میگویند برای خروج از بند 41 باید به همان بند استناد شود اما 8 مورد ناظر به الزامات ایران است، از جمله محدودیت های موشکی.

مطابق قطعنامه 2231 پس از ده سال پرونده ایران close نمیشود بلکه conclude می شود. پس راه برای بهانه گیری پس از ده سال هم باز است.

قطعنامه می گوید باید با درخواست های آژانس به طور کامل همکاری کنید. این یعنی انتظارات نا به جای آژانس هم باید عملیاتی شود.

خانم شرمن پس توافق گفت 5 عضو شورا خواستار تمدید 5 ساله قطعنامه خواهند شد. این یعنی محمدودیت ها 15 ساله است.

مطابق بند 27 قطعنامه، تکالیف برجام فقط مخصوص ایران است، یعنی ایران پذیرفته استثناء باشد و حقوق کمتر و تکالیف بیشتری را بپذیرد.

نرم افزار شرکت سویفت مشمول تحریم های اولیه امریکا است که پس از 8 سال هم لغو و یا حتی تعلیق هم نخواهد شد.

حتی وعده لغو جامع تحریمها در توافق ژنو هم امروز تخصیص خورده است.

پزشکیان: اگر به مسیر قبل ادامه میدادیم با وجود تحریم وضعیت اقتصادی ما چه میشد!؟

جلیلی: مگر اکنون که مذاکره کردیم همه تحریمها لغو شد!؟

همه حرف این است که ما هم اهرم فشار داریم، باید طوری رفتار میشد که به واسطه آن طرف مقابل وادار به تنازل بشود.

فراموش نمیکنیم که وزیر خارجه امریکا گفت در حالی توافق کردیم که گزینه دیگری نداشتیم.

در ژنو هم قبول کردند در مقابل تنازل ایران 4 میلیارد بپردازند، اما در مقابل با کاهش قیمت نفت 36 میلیارد ضرر زدند.

عسکری، ریس سابق کمیته هسته ای شورای عالی امنیت ملی: ایران ذیل فصل هفتم نبوده که اکنون بیرون آمده باشد.

باقری: کسی نمیگوید چرا توافق شد، بحث این است که چرا این همه امتیاز داده اید، و حالا که اینطور شده، چرا همه مطالبات را نگرفته اید.

باقری: کسی مخالف مذاکره نیست، اما اگر قرار بود موارد مندرج در قطعنامه ها را اجرا کنیم، دیگر چه نیازی به این همه مذاکره بود.

جلیلی: در دولت یازدهم عضو شورای عالی هستهای نبوده ام.

ابوترابی: اگر مکانیزمماشه نبود بهتر بود ولی تیم مذاکره کننده بررسی کرد و به نتیجه رسید که چاره دیگری نیست.

جلیلی: نتیجه لغو مشروط قطعنامه های شورای امنیت این است که غرب ساز و کاری پیدا خواهد کرد برای کنترل و مهار ایران.

عسکری: قطعنامه 2231 میگوید مفاد قطعنامه های قبل را لغو مشروط میکند، نه خود قطعنامه ها را.

بروجردی: نتیجه طرح این بحث شما در شورایعالی چه شد؟

جلیلی: پاسخ قانع کننده ای به این نقدها دریافت نکردم وگرنه این انتقادات را مطرح نمیکردم.

اگر متوجه شوم بخشی از انتقادات غلط است، قطعا دیگر مطرح نمیکنم، لجاجت که نداریم! مساله این است که پاسخ قانع کننده ای نشنیدم.

بروجردی: این بحث را در شورای عالی هم مطرح کردید، نتیجه چه شد!؟

جلیلی: قرار بود این را از آقای شمخانی بپرسید، چرا آنجا نپرسیدید و امروز از بنده می پرسید!؟

دو سال سکوت رسانه ای کردم تا شایبه شخصی بودن و سیاسی بودن انتقادات مطرح نشود.

اگر امروز نقدی مطرح میشود برای آن است که در این شرایط انقلاب اسلامی بتواند مسیرش را مقتدرتر به پیش ببرد.

حق غنی سازی نه در مسقط، نه در ژنو و نه در وین، نه در دوره قبل و نه این دوره، توسط امریکا برسمیت شناخته نشده است.

عسکری: از 4 سند در برجام صحبت شده است که تنها 2 سند آن رونمایی شده و اسناد دیگر مخفی مانده است.

  • ۹۵/۱۰/۰۵

برجام

جلیلی

نظرات (۳)

عادت امثال شما این است که انتخاباتی را که ببرید، نشانه ی اکثریت شماست و انتخاباتی را که ببازید یا تقلب شده و یا ترجیح می دهید سوت بزنید!


اقا قبول ما جماعتی دغل باز و دروغگو  چرا جریان عدالت گرا و منجی حق قبول نکرد که تحقیقات کافی بشه  و بسرعت جشن پیروزی اعلام شد ؟چرا پس  از زدن مردم چانه زنی به وسیله پیاده نظام اغاز شد  ؟پس  انواع روشهای کشف خقیقت برای چه زمانیست ؟چرا این منطق در میان شما هوادار ندارد چرا عادت دارید به اینکه مرغ یک پا دارد ؟به جز این است که پشت پرده  اراده ای بود که اجازه نمی داد ؟
حال چرا پس از 4 سال به8 ناگهان جماعت رای بده که عاشق اصول گرایان انقلابیند اب رفتند و جناب جلیلی را تنها گذاشتند  ؟ فقط این را بگید چه شد ؟ما قبول داریم سوت می زنیم .راستی چقدر درس خواندید چنین پاسخ هایی بدهید ؟2688
پاسخ:
برای احترام به مخاطبان و رعایت شانیت این درگاه، پاسخی به شما نمی دهم، به اندازه ی کافی این قبیل اظهارات را از رانندگان تاکسی شنیده ام، واقعا حوصله ی پاسخ به مطالبی که فرد از فیس بوک و تاکسی شنیده و اینجا پس می دهد ندارم. قدری تعمق و مطالعه کنید، ان شا الله به نتیجه می رسید.
تحلیل شما از رای نیاوردن جناب جلیلی چیست ؟در حالیکه اکثر انقلابیون  اصول گرا از ایشون حمایت کردند چرا رایشان کم بود ؟معنی این چیست ؟ایا با نتایج انتخابات 88 دارای تضاد کلیست؟
پاسخ:
پاسخی که به سوال مشابهی دادم را برای شما نیز قرار می دهم:

عادت امثال شما این است که انتخاباتی را که ببرید، نشانه ی اکثریت شماست و انتخاباتی را که ببازید یا تقلب شده و یا ترجیح می دهید سوت بزنید!
در انتخابات اخیر خبرگان و مجلس هم فهمیدم که عادت دیگری نیز دارید و آن اینکه حتی اگر کل کشور را ببازید و فقط تهران را هم ببرید خود را پیروز قلمداد می کنید! دیگر کاری ندارید هاشمی از ریاست خبرگان و عارف از ریاست مجلس بازماند، ترجیح می دهید خوشحال باشید و کلا خوشحالی و تحلیل های تخیلی را دوست دارید.
جناب قدیری چند سوال در مورد فعالیت اتمی :
-برای مدتها  پنهانی کار کردیم چرا ؟
-هزینه ای که پرداخت شده لز بیت المال برای این فعالیت ایا به مردم اعلام می شود ؟
-اگر هدف ساخت سلاح نبوده پس چی بوده ؟
-ایا واهمه دنیا  می تواند درست باشد ؟زیرا ما شیعه هستیم و شیعه انقلابی معتقد به جنگ در رکاب امام زمان است .در وبلاگ کوچک زاده نوشته شده به ارزوی زدن پرچم اسلام بر کاخ سفید .

-ایا  مردم موافق فعالین اتمی .و چنین هزینه ای بودند ؟
-چرا مسولین ما واقعیت تاثیر تحریمها را عنوان نمی کنند و دایما اشاره به بی اثر بودن می کردند در حالیکه برای اولین بار تعدیل کارگران و  کارمندان را شاهد بودیم .
-اگر تحریم نعمته چرا کشورهای دیگر استقبال ندارند ؟
  
پاسخ:
-برای مدتها  پنهانی کار کردیم چرا؟
طبق ان پی تی وظیفه ای به اطلاع از زیر ساخت های خود نداشتیم، آژانس تنها 6 ماه قبل از تزریق گاز می بایست مطلع شود. کتمان برای این بود که آژانس و آمریکا ثابت کردند بر قاعده و قانون حرکت نمی کنند و اگر زودتر می دانستند چه می کنیم، زودتر مانع تراشی می کردند کما اینکه کردند و موارد بسیاری که توضیح و تفصیلش خارج از حوصله است.

-هزینه ای که پرداخت شده لز بیت المال برای این فعالیت ایا به مردم اعلام می شود؟
در جدول بودجه مبالع مشخص است، ضمن اینکه هیچ کشوری هزینه های امور خاص نظامی یا هایتک را به طور دقیق اعلام نمی کند.

-اگر هدف ساخت سلاح نبوده پس چی بوده؟
ده ها کاربرد صلح آمیز دارد هسته ای، از تولید برق تا شیرین کردن آب و مصارف صنعتی و پزشکی. ضمن آنکه من ابایی ندارم از اینکه بگویم در برابر دشمنان اتمی ای که ایران را حتی به حمله ی اتمی تهدید می کنند (اوباما دو سال پیش) عقل سیاسی و نظامی حکم می کند ابزار بازدارنده داشته باشیم.

-ایا واهمه دنیا  می تواند درست باشد؟ زیرا ما شیعه هستیم و شیعه انقلابی معتقد به جنگ در رکاب امام زمان است .در وبلاگ کوچک زاده نوشته شده به ارزوی زدن پرچم اسلام بر کاخ سفید.
دشمن از پیشرفت کشور در همه ی زمینه ها واهمه دارد. اوین تحریم ایران بعد از ملی شدن نفت تتوسط مصدق بود! آیا آن هم به شیعه ی انقلابی ربط دارد یا رقابت های سیاسی و اقتصادی؟

-ایا  مردم موافق فعالین اتمی .و چنین هزینه ای بودند؟
تا کنون در هیچ نظرسنجی داخلی و خارجی ای نبوده که اکثریت خواهان تداوم فعالیت های هسته ای نباشند. نمونه ی آخرش که به یاد دارم نظرسنجی گالوپ بود که 63% را در موافق نامید.

-چرا مسولین ما واقعیت تاثیر تحریمها را عنوان نمی کنند و دایما اشاره به بی اثر بودن می کردند در حالیکه برای اولین بار تعدیل کارگران و  کارمندان را شاهد بودیم .
از قضا هاشمی و روحانی نیز قبل از آنکه جهت باد عوض شود، همین جملات را تکرار می کردند! اندکی جستجو موضوع را مشخص می کند!
برای درک واقعیت تحریم ها زحمت بکشید و در تلگرام یک پیام بدید تا مطالبی را بفرستم. @GhadiriNetwork

-اگر تحریم نعمته چرا کشورهای دیگر استقبال ندارند؟
تحریم و هر گره دیگری از سوی دشمن، چالشی دو سویه است که می تواند با سوء مدیریت زیان محض باشد و با حسن مدیریت سود مسلم. همانند داشتن نفت که با سوء مدیریتش به وضع کنونی افتادیم و اگر بستر فرهنگی و اقتصادی صحیحی وجود داشت، به جای ابزار فشار پذیری ما، به ابزار اعمال فشار ما بر دیگران تبدیل می شد. 

ارسال نظر

نظر دادن تنها برای اعضای بیان ممکن است.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.