احمد قدیری

احمد قدیری

پرودگارم! توفیق ده جز برای تو ننویسم و جز تو ملاک و معیاری بر ارزش گذاری نگاشته هایم نداشته باشم

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

شاید دیده و حتما شنیده اید افرادی را که داعیه ی قدرت های ماوراء الطبیعه داشته و با جمع کردن عده ای به گرد خویش، و سوء استفاده از بلاهت این افراد که بعضا دارای مدارج بالای علمی نیز هستند، خود را صاحب کرامت و ولایت دانسته و داعیه هایی را از بابی تا خدایی مطرح می کنند.

در این خصوص صرفا جهت آشنایی کلی و مختصر با علوم و فنونی که تکیه گاه این افراد در فریب اطرافیان خویش است، توضیحاتی ارائه می گردد.

با این مقدمه به ارائه ی سرفصل کلی مطالب می پردازیم.

مبانی و روش های خرق عادت معطوف است به هفت مورد شامل "علوم متعارف"، "علوم غریبه"، "جن"، "قدرت بدن"، "انرژی بدن"، "قدرت ذهن" و "قدرت روح" که توضیح هر کدام به اختصار در پیش می آید:

 

علوم متعارف: که عموما شامل پزشکی، روان شناسی، روان پزشکی، ریاضی، فیزیک و شیمی است.

در پزشکی چه از نوع طب سنتی ایرانی یا غیر ایرانی و چه طب نوین، گاهی با مشاهده ی یک اثر ظاهری در فرد می توان به علتی پی برد که آن علت خود معلول های عدیده ی دیگری دارد. بدین وسیله با رؤیت یک معلول، دیگر حالات و وضعیت های جسمی و روانی فرد قابل تبیین است. 

این قاعده کم و بیش در روان شناسی/ روان پزشکی نیز صادق است. البته در علم روان پزشکی/ روان شناسی با توجه به شناخت برخی کارکردهای کمترشناخته شده ی مغز و ذهن، و ارتباط آن با مسائلی چون بازیابی حافظه و هیبنوتیزم، این مسائل قابل اجرا و استفاده است.

در خصوص شیمی، فیزیک و ریاضیات نیز قواعد پیچیده ی علمی وجود دارد که در صورت عدم اطلاع مخاطب از آن، قواعد و فنون این علوم می تواند از جانب وی به عنوان اقدامی فراطبیعی قلمداد گردد.

 

علوم غریبه: ترکیب ادعیه و ادویه است و به طور سنتی به پنج شاخه تقسیم می شود که عبارت است از سیمیا (موهومات و طلسمات)، هیمیا (طالع بینی و ستاره شناسی)، ریمیا (شعبده و تردستی)، لیمیا (تسخیر) و کیمیا (اکسیر و ترکیب و تبدیل مواد حیوانی، گیاهی و معدنی). البته این تقسیم بندی، کهنه و بدون مقسمی منطقی است. ایضا شاخه ی کیمیا را امروزه دیگر با توجه به پیشرفت علم شیمی و آگاهی در قواعد و قوانین آن می بایست خارج از مجموعه ی علوم غریبه دانست. 

عالی ترین نوع علوم غریبه، جفر (علم حروف و اعداد)، رمل (علم نقطه) و ستاره شناسی (علم آینده نگاری و تعیین حالات عارض بر اشیاء) است که استطرلاب یکی از شناخته شده ترین وسایل لازم برای آن (ستاره شناسی) می باشد.

در رابطه با این علوم که از آن با عناوینی نظیر "علوم خفیه" و "شبه علم" نیز یاد می شود باید گفت از آنجایی که ریشه بسیاری از این علوم در آسمان های دیگر دوم تا ششم و حتی اول تا هفتم است و به وسیله ی وحی، ملائک یا اجنه به بشر رسیده است، لذا اگر چه تا حدودی نسبت به "چگونگی" آن علم وجود دارد، اما نسبت به "چیستی" و خصوصاً "چرایی" آن پرسش های بی پاسخ فراوانی وجود دارد.

لازم به ذکر آنکه علوم غریبه در فقه شیعه به دو بخش حلال و حرام تقسیم می شود که "سحر" با کارکرد خاص خود (تسخیر و تصرف در پندار و رفتار قربانی اعم از جن و انس) بخش حرام آن را شکل می دهد.

 

جن: حیوانی دو بعدی و لطیف که در صور مختلف، تقسیم می شود به ناطق و غیر ناطق، شیطان و غیر شیطان، مسلمان و غیر مسلمان، نر و ماده.

تأکید بر عبارت "حیوانی دو بعدی" از این جهت است که اولا عده ای به اشتباه این موجود را "حیوان" ندانسته و جزء مجردات می پندارند در حالی که جنیان مانند انسان و حیوان داری زاد و ولد و حیات و ممات و خواب و خوراک اند. از طرف دیگر نیز عده ای بی جهت قید "ناطقیت" را بر تمام گونه های جن تعمیم می دهند؛ در حالی که گونه هایی از این موجوداتِ لطیف همانند حیوانات زمینی فاقد شعور اند. به عبارت دیگر این موجودات در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته ی عاقل و غیر عاقل تقسیم می گردند که افراد مسلمان و غیر مسلمان و نیز شیطان و غیر شیطان طبیعتا از نوع ذی شعور اجنه اند.

در اینجا بیان چند نکته ضروری به نظر می رسد.

اول آنکه عموم به اشتباه اجنه را به دو دسته ی کلی مسلمان و کافر تقسیم می نمایند. این درحالی است که عده ای که مسلمان نیستند الزاما کافر نبوده و بسیاری اهل کتاب (مسیحی و یهودی) می باشند.

البته از حضرت آیت الله بهجت نقل است که مسلمانان جن الزاما شیعه اند و سنی ندارند که این سخن یا نقل قول محل تردید است.

دوم آنکه هر جن کافری، الزاما شیطان نیست. شیطان به معنای فریبنده است و اگر کافری اقدام به فریب جن و یا انس نکند قطعا خارج از رسته ی شیاطین است. اما اینکه آیا هر شیطانی (فریبنده ای) الزاما کافر (ملحد و یا مشرک) است یا اینکه می تواند اهل کتاب و مسلمان باشد یا خیر، و اینکه آقا شیطان و فریبنده بودن محدود به نسل ابلیس است یا اینکه خارج از آن است یا خیر، و نیز اینکه شیطان و فریبنده بودن اجنه الزاما یک اهتمام پیوسته است یا اینکه به صورت موردی و به ندرت نیز روی می دهد، بر نگارنده به طور قطع هنوز معلوم نیست.

سوم آنکه اصولا در جن شناسی باید دقت نماییم معارف این حوزه را به تمام انواع جنیان تعمیم ندهیم. حتی مواردی را که گمان داریم ذاتی اجنه است. بسیار پیش می آید که فردی از انس با فردی از جن تماس خواسته یا ناخواسته داشته و در پی این تماس، مشاهداتش را از اوصاف و مشخصات آن جن، مشخصات تمام اجنه می پندارد و فردی دیگر در تماس با گونه ای دیگر از جن مشخصات آن نوع را بیان می دارد و این تفاوت در روایات از جانب عده ای از محققین محکوم به تناقض می گردد در حالی که باید توجه داشت این تفاوت و تضاد نه به علت تناقض است که از قضا تمام این روایات می تواند صحیح و تکمیل کننده ی بخشی از شناخت ما باشد.

با توجه به این نکته حتی قابلیت تبدیل جن به شیء اعم از جاندار یا شاید غیر جاندار و در شکل انسان یا غیر انسان نیز شاید الزاما قابل تعمیم به تمام انواع آن حتی از رسته ی ذی شعورش نباشد.

در تکمله ی این بحث باید متذکر شد که جنس جن، انرژی و حرارت است که طبق قانون معروف انیشتین در خصوص تبدیل ماده به انرژی و انرژی به ماده، تبدیل و تغییر جن به صور گوناگون مادی، مبنایی کاملا علمی دارد.

 

قدرت بدن: تحمل شرایط سخت مانند گرما یا سرمای شدید، تحمل وزن زیاد، گرسنگی بسیار و ... که با تمرین و تکرار زیاد حاصل می شود.

 

انرژی بدن: انرژی "چی" که از تمرکز انرژی بدن از "چاکرا"ها ایجاد می گردد شناخته شده ترین گونه ی انرژی نهفته در جسم است.

 

قدرت ذهن: به صورت ذاتی یا اکتسابی ممکن است وجود داشته باشد و مصادیق بارز آن عبارت است از تله پاتی، ذهن خوانی، پیش بینی و پیش گویی.

 

قدرت روح: به صورت اکتسابی یا اعطایی است. حالت اکتسابی آن با سختی بر جسم و به تعبیر دقیق تر با تقویت اراده از طریق مبارزه با غرایز که می تواند به صورت حلال یا حرام باشد به وجود می آید. حالت اعطایی آن هنگامی است که طبق سنن و قوانین خداوند، پاداش برخی اعمال به صورت یکسان یا غیر یکسان به مؤمنین داده می شود چنانچه فرار از زنا علم تعبیر خواب را برای دوری کننده از آن موجب می گردد.

البته نگارنده هنوز نمی داند که آیا انسان و جن نیز می توانند قدرت هایی را به بشر منتقل کنند یا خیر. مواردی هست که فرد شیطان صفتی دست به اعمال شنیعی می زند و قدرت هایی را بواسطه ی شیاطین اجنه به دست می آورد اما این به دست آوردن تا آنجایی که تاکنون گزارش شده و نگارنده اطلاع دارد، از نوع کمک علمی یا عملی جن به نحو مباشرت است به انسان، نه اینکه قدرتی را به فردی دیگر "انتقال" دهد.

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">