احمد قدیری

احمد قدیری

پرودگارم! توفیق ده جز برای تو ننویسم و جز تو ملاک و معیاری بر ارزش گذاری نگاشته هایم نداشته باشم

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شجره خبیثه» ثبت شده است

شجره خبیثه

عبدالعزیز (مؤسس حکومت نوین سعودی) وصیت کرده بود که تا کسی از فرزندان پسر زنده است، حکومت نباید به نوادگان برسد.
در این میان اما عبدالله، برای انتقال قدرت به فرزندش متعب، سلمان (وزیر دفاع وقت) را ولیعهد خویش ساخت و مقرن (وزیر اطلاعات وقت و کوچکترین برادر) را در اقدامی بی‌سابقه جانشین سلمان قرار داد و این انتصاب را به تصویب شورای بیعت رساند به طوری که طبق مصوبه این شورا، هیچ نهادی اعم از پادشاهی فعلی یا بعدی و حتی خود شورا نیز حق عزل و تغییر مقرن را نداشته باشند.
عبدالله اینگونه با انتخاب کوچکترین برادر به عنوان جانشین ولی عهد، راه را بر پادشاهی دیگر برادران بست و اجازه عرض اندام به فرزندان آنان را نداد تا از آن طرف با روی کار آمدن مقرن، وی نیز متعب بن عبدالله (فرزند ارشد عبدالله و وزیر گارد ملی) را به عنوان جانشین و ولیعهد خویش برگزیند.
اما با در دست گرفتن سکان سلطنت توسط سلمان، وی ضمن انتخاب فرزندش محمد به عنوان وزیر دفاع (سمتی که خود سلمان تا قبل از سلطنت توأم با ولیعهدی برعهده داشت)، از یک سو مقرن را وادار به استعفا کرد (چیزی که در مصوبه شورای بیعت پیش‌بینی نشده بود) و از سوی دیگر محمد بن نائف (وزیر کشور و فرزند ولیعهد سابق) را به شرط قرار دادن محمد بن سلمان به جانشینی ولیعد، ولیعد و جایگزین مقرن نمود.
درحال حاضر محمد بن نایف و محمد بن سلمان دو مدعی اصلی حکمرانی بعد از سلمان بن عبدالعزیز هستند و در مرتبه بعدی نیز متعب بن عبدالله (وزیر گارد ملی کنونی و فرزند پادشاه سابق) و بندر بن سلطان داعیه جانشینی ملک سلمان را دارند.
۹۵/۱۰/۲۳